Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ

ZDROWIE

1. Wszyscy uczestnicy zajęć w są zobowiązani do wypełnienia i podpisania regulaminu.
2. Kobiety są zobowiązane do zgłaszania przed zajęciami menstruacji.
3. Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego i po konsultacji z lekarzem.
4. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
5. Osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do rozpoczęcia praktyki w po konsultacji z lekarzem i robią to na własna odpowiedzialność.
6. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

 

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

1. Do ćwiczeń należy przystępować z pustym żołądkiem, min 2-3 godz. po posiłku. W trakcie zajęć nie należy pić. Nie dotyczy to osób z cukrzycą.
2. Nie należy ćwiczyć bezpośrednio po saunie, masażu czy kilkugodzinnym pobycie na słońcu.
3. Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.
4. Panie w ciąży i podczas menstruacji, prosimy poinformować nauczyciela o aktualnym samopoczuciu.
5. Jeśli w czasie zajęć wystąpią jakieś dolegliwości (osłabienie, ból głowy, zawroty, ból pleców, nagły skok lub spadek ciśnienia) należy poinformować o tym osobę prowadzącą.
6. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
7. Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca.
8. Zachowaj ciszę! W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów, ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
9. Zwróć uwagę, aby zdejmować buty przed wejściem na salę.
10. Po zakończonej lekcji odłóż wszystkie pomoce, z których korzystasz na zajęciach, na swoje miejsce.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Przed zajęciami wyłącz komórkę!!!